Hem

FRIGÖRELSE... 

Om emotionell frigörelse 


Att förändra vanor och frigöra sig

från känslomässigt lidande

För dig som:

~ behöver nya verktyg och förhållningssätt.

~ är trött på berg- och dalbana och att vara slav under jobbiga känslor.

~ upplever att du sitter fast och att erfarenheterna bara upprepar sig.

~ upplever att känslorna skapar problem i dina relationer, och ger orsak till konflikter,

~ känner av ilska, irritation, nedstämdhet, ångest, depressioner.

~ vill omvandla det lägre känslolivet till ett högre tillstånd av kärlek, glädje och välbefinnande.

Detta går ut på:


~ att undvika att ge näring till de negativa känslor som utgör det lägre känslolivet.


~ att istället utveckla och odla det högre emotionallivet.


~ att bli medveten om dina tankars inverkan och vikten av att styra din uppmärksamhet.
Detta förutsatt att du uppriktigt önskar gå vidare i din utvecklingsprocess, istället för att fortsätta kämpa i gamla spår. Det finns mycket du kan göra på egen hand. Här finner du till synes enkla tips, som dock ej bör underskattas, då de har en djupgående effekt.


Behöver du individuellt stöd kan det vara klokt att vända dig till någon samtalsterapeut. Samtidigt som du kan ta del av följande tankar, för att direkt påbörja din frigörelseprocess.


Eftersom du hittat hit, har du förmodligen på något plan bjudit in  dessa tankeställare, avsedda just för att underlätta din frigörelse. Allt för att så småningom finna din plats i livet och  få blomma i ditt sanna jag!


Lycka till på din resa!
Kom ihåg:

Du kan få värdefulla tips och vägledning på vägen.

Men det är bara du som kan sätta bollen i rullning.

Våga välja väg!

Inledning


Kärt barn har många namn! Emotionalkroppen kallas även för känslokroppen, astralkroppen eller begärskroppen. Här i den lägre delen av emotionalkroppen har det lägre jaget sin hemvist.


Känslomässigt lidande  är något vi alla genomgår under vår långa utvecklingsresa. Vad är då meningen med detta lidande? Vad vi kan se är att det ger en större ödmjukhet, förståelse och medkänsla för våra medmänniskor, och att vår ansvarskänsla växer. Våra hjärtan öppnas, vilket är nyckeln till det högre emotionala och till ökad medvetenhet.  Erfarenhet av det tunga och svåra utvecklar oss alltså.


När vi inte lär av livet utan fortsätter i gamla mönster, så utgör det lägre jagets envisa attityd ett hinder för välmående. Det lägre jaget med alla sina känslor vill gärna stå kvar i fokus, och i ren okunnighet ges det alltför stor uppmärksamhet, det vill säga näring.


Målet med vår emotionala evolution är att leva centrerade i vårt fullt uppväckta hjärtcentrum med dess högre kvaliteter och egenskaper. Där står vi oberörda i vårt sanna jag och fria från det lägre jagets svallande känsloliv. En utveckling som sker över lång tid.


Det lägre jagets motstånd mot förändring är ett gemensamt problem, då världens alla distraktioner underhåller den kollektiva sömnen, och försvårar möjligheten till utveckling. Att våga genomskåda och bryta det lägre jagets styrning är att bidra till fred och  enhet inom mänskligheten. På så vis  kan vi   fortsätta växa i medvetenhet och nå allt högre välbefinnande.


Du är därför på ett fullt naturligt stadium i den mänskliga utvecklingen, som du nu  är redo att lämna för ETT KLIV UPP på din väg!

Att frigöra sig


Som barn behöver vi få uttrycka känslor i en förstående och kärleksfull omgivning, för att inte samla på oss obearbetat material som annars lätt gör sig påmint under lång tid framöver. Negativa känslor är inget som hör till det högre som vi strävar mot att utveckla, utan de triggas lätt igång från det undermedvetna när vi identifierar oss med lägre delar av oss själva. Delar som fungerar helt mekaniskt så länge vi inte genomskådar dem.


Med tiden lär vi oss det kloka i att reflektera över känslor som uppstår istället för att uttrycka dessa. Om du behöver kan du   sätta dig en stund med känslan där du går in i den fullt ut under en begränsad tid, tills den ebbar ut. Sedan släpper du taget om känslan och vägrar att se tillbaka på den. Detta då din uppmärksamhet göder känslorna, och stärker deras kraft i det undermedvetna. Om de däremot ignoreras, blir deras verkan till slut så svag att de inte når upp i det dagsmedvetna. Undvik därför egots frestelse att fortsätta identifiera dig med det lägre jaget med alla dess inbillningar och illusioner. Kom ihåg att ditt fokus förstärker just det du väljer att se.


Så länge vi hyser negativa känslor hindras vi i vår utveckling. För att kunna utvecklas vidare och bli ett enhetligt jag, måste vi frigöra oss från det lägre. När negativa känslor och tankar ansätter dig gäller det att säga STOPP! Låt det högre i dig snabbt ta kommandot och ställa frågan: Vad händer här? Vem reagerar? Försök att släppa identifieringen med gamla känslor  istället för att låta dem ta över tankarna helt. Tankar och känslor göder varandra när de är uppslukade i identifieringar.


Processen mot frigörelse kräver att du strävar efter att distansera dig från de negativa känslorna, och inte längre kallar dem för ”dina” känslor. Att se känslor och situationer utifrån, hjälper att påminna dig att du är något annat än dessa. Det sanna jaget är osårbart. Med nya perspektiv kan du sedan allt lättare släppa taget om gamla mönster och känslor som håller tillbaka, och som utgjort egots identitet.


Om du upplever dig redo för ett steg vidare och påbörjat en process av frigörelse, så får du här tänkvärda ord om vad som kan hjälpa dig på vägen framåt, samt vad som kan hindra dig i den processen, om du inte är medveten om vad som är klokt att undvika. 

Känslor och tankar


Det vi här kallar lägre eller negativa känslor är de  nedtyngande känslor som tillhör det lägre jaget. De högre känslorna är istället hjärtats   egenskaper som vi utvecklar med tiden. Exempel på dessa är medkänsla, tacksamhet, ödmjukhet, tillit,  beundran, livsglädje,  tålamod, förlåtelse, styrka,  mod,    respekt,  tolerans,    harmlöshet, oberördhet, osjälviskhet,  mm. Dessa högre kvaliteter är tecken på att du har börjat utveckla ditt sanna jag. Ju starkare den kontakten blir desto bättre kommer du att må.


Något mycket viktigt att förstå är hur negativa intryck utifrån och  tunga känslor och tankar skapar en ogynnsam miljö i din kropp, vilket tär på din hälsa i längden.   Energin följer tanken. Om exempelvis din irritation riktas mot en annan människa, en situation eller samhället i stort, så ger det tvärtom näring till just det du irriteras över. Detta är viktigt - tankar är  näring - de göder och förstärker just det du ger  uppmärksamhet till. Dina tankar är energi du sänder ut. Alltså förvärras det du irriteras över.  Du kan enkelt göra egna experiment i detta. Då blir det även tydligt vilket eget ansvar vi har i medskapandet av världen. Vi kan därför med kärlek locka fram det bästa hos våra medmänniskor, genom att välja att se och upphöja deras goda egenskaper.


Din uppmärksamhet är ditt kraftfullaste redskap. Var därför på din vakt mot när något distraherar dig från det väsentliga. Faktum är att människor av idag drunknar i distraktioner. Det viktigaste är därför att ha något meningsfullt att fokusera på. Ansträng dig att vara avsiktlig i dina uttryck och handlingar för att förhindra automatiska och mekaniska reaktioner. Fysiska och mentala aktiviteter avleder tunga känslor, och underlättar för dig att odla hjärtats kvaliteter. Undvik att se tillbaka. Då ger du bästa möjlighet för det högre emotionala att kunna växa och utvecklas.

Tips!


Vill du ladda ned hemsidan i form av ett A5-häfte på 16 sidor kan du göra det här. Delen Fördjupning ingår dock inte. Gör så här:


Klicka på filen längst ner.

Klicka på ikonen för Hämta.

Välj Spara fil.

Klicka på Skriv ut. Nu kan du anpassa utskriften:


Klicka på Häfte. (under rubriken Anpassning av sidstorlek och sidhantering)

(Följande ska fyllas i automatiskt: Deluppsättning av häfte: Båda sidorna.

Blad från 1-4. Bindning: Vänster)


Orientering: Stående

Klicka på utskriftsformat. Detta ska vara A4.

Klicka av utskrift i gråskala (högst upp) om du vill ha det i färg.


Skriv ut.Pdf-fil ETT KLIV UPP

Fördjupade texter om levnadskonst finns på Ny Livslust sida.