Tankeställare

Tankeställare

Här finns frågor du kan ställa dig för att utröna vilken som är nyckeln till just din frigörelse. Kom ihåg att det är högst individuellt vad varje individ har att arbeta med under utvecklingen. Alla måste utgå från just där de befinner sig. Så känn efter i hjärtat vad det handlar om för din del. Ofta inbegriper det beslut som behöver fattas, i det stora och i det lilla. Liv är förändring.


Ge dig tid att ta in och begrunda, om du verkligen vill få till stånd en förändring och är beredd att anstränga dig. Ta hjälp av en terapeut om du behöver stöd. Vi lever i tider då allt snabbt sveper förbi för att sedan glömmas bort. Låt fröna gro, så att du kan blomma en dag!

Bristande självkänsla


Du är värdefull och med din alldeles unika egenart. Men du behöver respektera dig själv för att bli respekterad av andra.


Ignorerar du dina grundläggande behov?

Lagom med sömn, vila, motion och aktivitet ger dig större förutsättningar att må bra. Att leva under konstant stress, både tidspress och psykisk stress, tär på din hälsa i längden. Försök finna balans i vardagen.


Låter du andra kränka eller utnyttja dig?

Du kan inte förvänta dig att destruktiva relationer eller svåra situationer ska förändras automatiskt. Du måste själv medverka och ta beslut för att få till stånd förändringar. Samtidigt som du visar hänsyn och respekt för andra. När du står stark i ditt inre vara blir du så småningom osårbar.


Tar du åt dig av saker?

Om du lätt låter dig triggas av vad andra säger och gör, så innebär det att du identifierar dig med de lägre delarna av dig själv. När du hittar ditt inre centrum, självkänslans kärna, så kan du förhålla dig neutral och objektiv.

Dominerande begär


Vi människor kan ha begär av olika slag, både fysiska, materiella begär och känslomässiga begär. Dessa frigör vi oss så småningom ifrån. Då kan vår utveckling mot ökad medvetenhet påbörjas på allvar.


Styrs du av dina begär?

Är livet en jakt på att tillfredsställa alla dina begär och drömmar för egen del? Dessa begär är endast en distraktion när du egentligen försöker döva en omedveten längtan inom dig att finna det sanna hos dig själv.


Värdesätter du mest det materiella och förgängliga?

Livets många händelser försöker ofta väcka oss och få oss på andra tankar, särskilt vid ohälsa.  Öva dig i att bejaka det sanna, sköna och enkla i livet.


Är du mest upptagen med dig själv?

Att må dåligt förutsätter att du fokuserar  på dig själv. När livet kretsar kring dina egna känslor, tankar och önskningar, stänger du av dig från den verkliga glädjekällan; att göra gott för andra.  Att börja fokusera utanför dig, på något meningsfullt, för in ny glädje i livet.

Felriktat fokus


Energin följer tanken; tankar är näring. Fokus på brist, saknad och lidande upprätthåller detta. Öva dig att ignorera det oväsentliga.


Är du ofta upptagen med vad andra gör och säger?

Låt andra leva sitt liv och fokusera istället på det som är väsentligt, på det som får dig att må bra och framförallt på att vara till nytta och glädje för din omgivning. Det skiftet i din uppmärksamhet gör stor skillnad.


Har du en förmåga att älta saker ur det förflutna?

Detta påverkar kraftigt dina osynliga kroppar och till sist även den fysiska kroppen. Det är helt enkelt inte hälsosamt. Försök istället fokusera på positiva och uppbyggande saker, och befria dig själv. Det förflutna är förbi.


Grubblar du på saker du inte kan påverka?

Finns det något du kan göra för att förändra eller påverka en situation till det bättre, så gör det. Annars får du acceptera saker som det är, eller arbeta för en långsiktig förändring.

Bristande gensvar


När de ytliga värdena upptar all din tid, så ignorerar du  hjärtats röst. Den är ämnad att bli den styrande drivkraften i ditt liv, med inre harmoni som naturlig följd. Allt annat är ett substitut för de enkla och sanna värdena.


Lyssnar du på ditt hjärta?

Använder du dig av dina talanger? Gör du det du är här för att göra? Vi är alla unika och har en alldeles unik egenart. Finn det ditt hjärta brinner för, ditt hjärtas drivkraft. Då kommer du till din fulla rätt och kan få uppleva glädjen av att vara till nytta i världen.


Gensvarar du på den inre kallelsen?

Ägnar du någon tid åt ditt inre? Att sträva efter medvetenhetskontroll, daglig stillhet, koncentration och begrundan, att uttrycka det goda, leder dig framåt på din utvecklingsväg. Du vill bli lycklig, då gäller det att sträva åt rätt håll. Undvik stagnation.


Underlåter du att välja din sanna väg?

Vet du med dig att livet kallar dig i en annan riktning, men vägrar ändå att lyssna, så är det svårt att känna dig tillfreds med livet. Att samla mod och ta steget kan belöna dig rikligt. Genom en sådan utmaning kan nya dörrar komma att öppnas, som för dig vidare i en riktning du önskar.

Fördjupade texter om levnadskonst finns på Ny Livslust sida.