Övningar

Övningar

Självrannsakan

Att erkänna begär och lägre egenskaper. Det kan t.ex. handla om begär efter pengar, makt eller status, om sexfixering, kontrollbehov, egostyrda relationer. Om andra beroenden som kan fängsla dig, t.ex. spel, medier, konsumtion. Om det lägre jagets egenskaper såsom självupptagenhet, girighet, fåfänga, kroppsfixering, uppmärksamhetsbehov, lättja, fokus på oväsentligheter, själviskhet, okunnighet, nyfikenhet på andras privatliv. Allt detta utgör, precis som allt annat, vår sådd till kommande skörd.


Bryta mönster

Bestäm dig för att göra saker annorlunda än vad du brukar i situationer som annars vanligen resulterar i mer lidande för dig och för andra.  Andas lugnt och  ansträng dig att inte låta dig triggas och falla tillbaka.


Sträva högre

Gör en medveten ansträngning att höja dig över det lägre.

Genomskåda och lämna aktiviteter som göder det lägre. Förändra negativa vanor. Hitta nya vanor som främjar din  strävan.


Boosta sanna jaget

Skriv upp alla egenskaper du kan komma på som kännetecknar det lägre jaget respektive det sanna jaget. Läs listan med de högre egenskaperna varje morgon. Sträva sedan efter att leva utifrån  visionen av ditt sanna jag.


Tankelek - tänk om jag vore..."

Prova att låtsas tänka och känna som om du vore någon annan, någon klok och förnuftig förebild. Hur tror du denne skulle välja att reagera i situationer? Detta påminner dig om  andra sätt att möta livet.


Släppa identifieringar

Undvik att uttrycka mekaniska negativa känsloyttringar. Iaktta känslorna istället utifrån det sanna jagets perspektiv. Du är inte dina känslor.


Studera

Att utveckla dig själv  leder till mer bestående välbefinnande. Att studera  och gradvis öka din förståelse för tillvaron hjälper att släppa greppet om det lägre emotionala, och utvecklar det mentala och tankeförmågan.

Äntligen fri

När du sedan står fri

och känner dig som en spegelblank yta,


utan taggar som kan haka fast i omgivningen


eller gropar där negativitet ansamlas,


då öppnar sig nya inre vägar mot ljuset.


Ett inre lugn och välmående fyller dig,


och får det förflutnas känslor att te sig overkliga.


Den nya inre glädjen bara ökar


av den starka viljan och drivkraften att göra gott.


Ditt liv får en ny mening.

Dagliga stunder av stillhet

är näring för det sanna jaget.


Hitta din plats

Du har en helt unik bakgrund och egenart.

Du har talanger med dig som är menade att användas.

Dina djupare intressen visar vägen.

Så kan du finna din plats och den meningsfulla uppgift där du kan blomma ut.

Det gör du när du får använda dig av dina bästa förmågor

till gagn för helheten, i det lilla och det stora.

Däri ligger hemligheten med det inre välbefinnandet.

Näring för hjärtat

Processen att  släppa det känslomässiga lidandet underlättas när du  ger mer näring åt det högre emotionala. Det som ditt hjärta egentligen längtar efter. Ett naturligt sätt är att ge tid för skapande verksamhet, där du ger uttryck för dina högre och ljusare sinnestillstånd. Just dessa som behöver förstärkas. Ett annat är att läsa inspirerande och tankeväckande texter, eller lyssna på människor som förmedlar upplyftande tankar om livet och människans varande. Goda, ljusa intryck av olika slag påminner oss om det enkla och sanna, och hjälper oss att fokusera på det som är uppbyggande.


En som påminner om allas våra inre och grundläggande resurser är freds-ambassadören Prem Rawat som reser världen runt med sina fredsbudskap – Words of Peace. Han har även startat Peace Education Program, som ges i form av studiecirklar världen över, till hjälp för många människor.     


www.wopg.org

www.tprf.org

www.pepsverige.se